​​

 • ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI CAMPUCHIA


  Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại CAMPUCHIA

  Chancery: 436 Monivong Blvd., Phnom Penh

  Điện thoại: 023 726 274

  Fax: 023 726 495

  Email: ttcpc@mofa.gov.vn, vnembpnh@angkornet.com.kh

                                                                           Cán bộ ngoại​ giao:

  STTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤPHỤ NHÂN/PHU QUÂN
  01Vũ Quang MinhĐại sứ 
  02Nguyễn Trác ToànCông sứ 
  03Hồ Văn ĐịnhTham tán 
  04Lê Thành TạcTham tán 
  05Hồ Thị Phương ThảoTham tán 
  06Nguyễn Mạnh CườngTham tán 
  07Trịnh Bá CầmTham tán 
  08Đặng Khắc ChấtTham tán 
  09Cao Sỹ Lộc Bí thư Thứ nhất 
  10Tuấn Nguyễn TiếnBí thư Thứ nhất 
  11Nguyễn Văn ChiếnBí thư Thứ nhất 
  12Nguyễn Văn ToànBí thư Thứ nhất 
  13Trương Văn ĐảmBí thư Thứ nhất 
  14Nguyễn Văn ĐảmBí thư Thứ nhất 
  15Phạm Hoàng HàBí thư Thứ nhất 
  16Trần Thị Hương ThảoTùy Viên 
  17Lê Quý AnTùy Viên 
  18Trần Quốc HuyTùy Viên ​

  Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu 

 • Sáng: 8:00 - 11:30

 • Chiều: 13:00 - 16:00

​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​